Porównanie kosztów

Porównanie kosztów

Porównanie kosztów

Powyższy wykres przedstawia, jak proponowany przez nas system radzi sobie z redukcją kosztów ponoszonych z tytułu zapewnienia wody pitnej pracownikom firmy.

Wahania kosztów w systemie pięciogalonowym dają się zauważyć na przełomie całego roku ze szczególnym wzrostem w okresie letnim. Jest to spowodowane nierównomiernym zapotrzebowaniem na spożywaną wodę.

System ECOVEND gwarantuje stały miesięczny koszt bez względu na ilość zużytej wody. Gwarantujemy Państwu obniżenie i ustabilizowanie wydatków przeznaczonych na zakup wody pitnej.